Monday, August 27, 2007

ALI SADR CAVERN IN HAMEDAN غار علی صدر همدانغار علی صدر که در نزدیکی شهر همدان قرار دارد از مشهورترین غارهای ایران می باشد ضمن اینکه این غار در قسمت هایی هم دارای دریاچه می باشد ارتفاع این غار از سطح دریا 2100 متر است.

ارتفاع اب در این غار گاه به 14 متر نیز می رسد و همانطور که در اینجا گفتم تا به امروز 5 کشته این غار داشته است

غار علی صدر از سال 1354 برای عموم مردم بازگشایی شد و تا به امروز مردم ایران و توریست های خارجی از این غار بازدید می کنند

قدمت سنگ های این غار متعلق به دوره ژوراسیک است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe