Thursday, August 2, 2007

sleep in mosque خواب معتکفین
یک معتکف در هنگام اعتکاف ان هم در فصلی چون تابستان که ساعات بیشاری را باید روزه داری کند احتیاج مبرمی به خواب و استراحت دارد فارغ از انکه باید با استراحت انرژی خود را برای ادامه کار و خواندن ادعیه و قران و نمازنگه دارد اگر می خواهد شب را احیا کند و بیدار بمانهد مجبور است که بعد از ظهر را کمی بخوابد
اعتکاف دنیایی دارد که تا در ان شرکت نکنی نمی فهمی چیست یک علت انکه شرکت کنندگان در اعتکاف تعدادشان کم است ان است که مردم فکر می کننند ادم های خاص و خیلی حزب اللهی در اعتکاف شرکت می کنند در حالیکه سه سال توفیق حضور در این مراسم این را حداقل برای من ثابت کرد که خیلی ها برخلاف ظاهرشان در این مراسم شرکت می کنند خیلی ها که در خیابان ببینی فکر نمی کنی این در اعتکاف شرکت کند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe