Sunday, August 26, 2007

unripe autumn in kabodarahang پاییز زودرس در کبودراهنگ همدان
سلام
این یک سری از عکسهایی است که از کبودر اهنگ همدان گرفتم هست در اینجا پاییز زود فرا می رسد و بهار هم دیر می اید امیدوارم که از این عکسها که یدونه شون از برگ بارون خورده است لذت ببرید
عکسهایی هم از غار علی صدر و گنجنامه هم انداختم که بعدا می گذارم
این سفرنامه ای است که از این مسافرت نوشتم

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe