Wednesday, August 22, 2007

old hotel in tehran هتل قدیمی کنار سید خندان در حال تخریباین هتل قدیمی که مدتها بود بی استفاده بود و فقط از طبقه اول ان مخابرات و فروشگاهش استفاده می کرد و شرکت پست هم در کنارش دفتری زده بود بالاخره پس از چندید سال کم کم تخریب می شود دوست داشتم اینجا خارجه بود و با تی ان تی فرو می ریخت

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe