Saturday, August 18, 2007

kohrang کوهرنگ شهرکرداینجا که مشاهده می کنید جایی نیست جز تونل و ابشار مصنوعی کوهرنگ در نزدیکی شهرکرد
حتما در این تابستان مسافرت به این مکان زیبا و صد البته خنک را از یاد نبرید در کنار این تونل اب که از افتخارات ایرانیان است چشمه ابی هم وجود دارد هوای این منطقه در تابستان هم لرزه بر اندام انسان می اندازد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe