Tuesday, November 25, 2008

beggar women in tehran زن فقیر در تهران




عکسی که می بینید مربوط به زنی فقیر در ایستگاه مترو هست که روی زمین نسبتا سرد پاییزی میرداماد به همراه بچه اش خوابیده و جعبه ای را گذاشته کنار خودش تا مردم به او کمک کنند. امیدوارم از یان عکسهای اجتماعی خوشتون اومده باشه هرچند که نور به اندازه ی کافی نبود و نمی خواستم از فلاش استفاده کنم زیرا که همه ی مردم متوجه عکاسی می شدند برای همین از نور موجود استفاده کردم و اینجوری کمی از کیفیت عکس کاسته شده. اما به نظرم چیزی که اهمیت داره اینه که چنین مسائل اجتماعیی در همین تهران وجود داره و باعث تاسفه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe