Sunday, November 23, 2008

mountain autumn in iran پاییز کوهستان در ایران


عکسهای پاییزی که می بینید مربوط به پاییز در کوه های تهران و کلکچال هست که در روز جمعه گرفتم و مردم مشغول بالا رفتن از کوه بودن. به نظرم عکسای پاییزی قشنگی شده.

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe