Saturday, November 15, 2008

think فکر


من از عکاسی از آدمها و انسانها خصوصا از صورتشان خیلی خوشم میاد و سعی می کنم همیشه از این عکسها بیاندازم هر چند در ایران این مسئله جا افتاده نیست که از آدمها از نزدیک عکس انداخت و همیشه ایرانی ها از این موضوع فرار یا طفره می روند و این به فرهنگ بر می گرده. در مورد زنان هم که مسئله بدتر هست. امیدوارم فرهنگ عکاسی در نزد مردم ارتقاء پیدا کند و این مسئله جا بیفتد که عکاسی فقط عکس گرفتن از محیط نیست و باید از آدمها و صورت ها و رفتارشان عکس انداخت

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe