Thursday, November 13, 2008

shah mosque مسجد شاه

لیه مسئله جالب در مورد مسجد شاه که واقعا در قلب بازار تهران هست اینه که اسمش تغییر کرده و به اسم مسجد امام خمینی در اومده که به نظرم چندان بهش نمیاد و قشنگ نیست. البته قبل از اینکه اسمش مسجد شاه باشه اسمش مسجد سلطانی بوده که این نامگذاری در عهد قاجاریه بوده. خیلی جالبه که با عوض شدن حکومت ها در ایران اسم ها براحتی تغییر می کنه و این خاصیت جمهوری اسلامی فقط نیست این خاصیت فرهنگ ما ایرانی هاست. این عکسهایی بود از مسجد شاه که هوای بارونی هم داشت

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe