Tuesday, October 4, 2011

Autumn leaf برگ پاییزی


زودتر
زودتر از آنکه دوستانشان را ببینند که در حال مرگ هستند فرو افتند
از آن بالا
چون زودتر می میرند سبز می میرند
و نه قرمز ونه زرد و نه نارنجی و نه خشک
زنده زنده سبز و زیبا می میرند
اینها اولین برگ های پاییزی هستند که از همنوعان خود جدا شدند و به مرگ آری گفتند
برگ های پاییزی از پارک قیطریه تهران 

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger