Saturday, October 1, 2011

her handمی رسد روزگاری که دیگر نگویی : ای خدای من 


روزگار خلوص محض .
 روزگاری که دیگر نگویی : عشق من .
چرا که عشق بی ثمر شده است .
و چشم ها نمی گریند.
ودست ها تنها کاری پلید می کنند.
و دل پژمرده است.
...
شعر از کارلوس دروموند د آندراده 
برای این عکس هیچ نوشته و شعری به نظرم نرسید جز شعر زیبای کارلوس دروموند د آندرانده که در این عکسم بر روی برگی نوشته شده قابل مشاهده است 


No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger