Monday, October 13, 2008

aahar shekarab آهار - شکر آب


عکسهایی که می بینید مربوط به روز جمعه است که که به کوه رفتم و به آهار و کوه شکر آب رفتم و از پاییز زیبای اونجا لذت بردم و عکس انداختم. واقعا پاییز استثنایی دارد

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe