Thursday, October 30, 2008

homless in tehran کارتن خوابhe is homeless on the street
hi is poor but wheather is very cold
mostly homeless live in street and offecial goverment cant
suport them.
this homeless live in tehran
(iran capital )شهردار تهران با اشاره به اقدام شهرداری در مورد وضعیت کارتن خوابها با توجه به آغاز فصل سرما گفت : سال گذشته هیچکس در خیابان بر اثر سرمای زیر 20 درجه فوت نکرد و امسال نیز در بحث اسکان کارتن خوابها فعالیتهایی پیش بینی شده است و ما به عنوان شهرداری مکلف به اسکان آنها هستیم و در این زمینه مشکل خاصی نخواهیم داشت

تصاویری که می بینید مربوط به کارتن خوابی سات که در یکی از خیابان های تهران صبح در خواب بسر می برد. علرغم اینکه پارسال قالیباف اعلام کرد کارتن خوابی نخواهیم داشت پارسال کارتن خواب داشتیم حال ببینیم امسال که آقای قالیباف می گوید وظیفه شهرداری است اسکان دادن کارتن خوابها . باید دید آیا شهرداری و شخص قالیباف به کارتن خوابها اهمیتی می دهد یا سعی می کند با پیاده رو سازی و سرعت دادن به مترو و خطوط بی آر تی بیشتر برای ریاست جمهوری دیده شود؟ و شهروندان تهرانی را با این اقدام های نمادین و استفاده از بیت المال برای تبلیغ خودش در انتخابات 88 می تواند فریب دهد یا نه؟ امیدوارم آقای قالیباف به کارتن خوابها نمکی ها و دست فروش ها اهمیت دهد و سعی کند آنها را ساماندهی کند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe