Thursday, October 16, 2008

a red tomb in iran مقببره یک انقلابی در ایران

Some tomb is destruction in iran. Because government is opponent those thinks
هرچی تلاش کردم نتوانستم نامش را بخوانم. اما متوجه شدم در زمان شاه پهلوی انقلاب کرده و شهید شده. خدا رحمتش کنه و معلوم نیست چرا مقبره یک انقلابی شهید چرا به این روز افتاده. این مقبره در قطعه ی شهیدان صفار هرندی و .. بود. اما حدس می زنم که ایشون احتمالا یک چپ بودند که این چنین مقبره اش از دست متحجران در امان نمانده. خدایش بیامرزد
نمی دانم چرا عده ای فکر نمی کنند ممکن است خودشان بمیرند و چنین بلایی سر قبر خودشان بیاید

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe