Saturday, October 4, 2008

flower and bee گل ناز و زنبور عسل


این گل های ناز رو که می بینید که واقعا هم ناز هستند از پارک کوچک روبروی دانشگاه علامه عکس گرفتم که به تازگی درست شده. این زنبور های عزیز مشغول مکش شهد از گل هستند که به هنگام این عمل تاریخی آنها را شکار کرده و بر تارنمای وب قرار دادیم تا دل شما شاد شود از دیدن این عکسها

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe