Wednesday, December 17, 2008

after snow بعد از برفعکسهایی که می بینید مربوط به همین صبح چهارشنبه تهران است که بعد از بارش برف و سفید پوش شدن آن این عکسها رو امروز صبح گرفتم که ابر های پفکی و خورشید زیبایی بخش این عکسها ست. ( نکته جالب در مورد برف دیشب این است که غرب تهران مثه سعادت آباد و شهرک غرب کمتر شاهد چنین برفی بود و برف دیشب بیشتر در شرق تهران بارش گرفت و نشست ). امیدوارم از عکسهای امروز تهران که بعد از بارش برف بود خوشتون اومده باشه. هر چند جزئیات کم بود و بیشتر عکسها حالت کلی از آب و هوای کنونی تهران داشت

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe