Tuesday, December 23, 2008

tehran mountain تهران بعد از باران

این عکسها مربوط به ساعاتی پیش و شب چهارشنبه می باشد که باراتن تهران را شست و از آلودگی هوا که در شرایط هشدار بود نجاتش داد. اینجا ایستگاه متروی میرداماد است و البرز مرکزی همون کوه توچال تهران از اینجا به خوبی معلوم است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe