Friday, December 19, 2008

roof محله اودلاجان تهران


اینجا محله اودلاجان هست محله قدیمی تهران در نزدیکی سبزه میدان که آهنگران تهرانی در این مکان به شغل خود مشغولند. این طاق قدیمی هم که می بینید به نظرم هم زیبا و هم قدیمی آمد. جا دارد میراث فرهنگی از چنین طاق قدیمی ایی در محله قدیمی اودلاجان محافظت کند و دست به ترمیم بزند.

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe