Thursday, December 25, 2008

sycamore leafs آخرین برگ های درخت چنار ولی عصر


اینم عکسهایی از آخرین برگ های درختان چنار تهران در خیابان ولی عصر که در روز 5 دی ماه 87 آخرین برگ های درختان چنار در حال ریختن است. و دیگر درختان لخت می شوند و آماده ی نشستن برف روی شاخه هایشان. به امید آنکه شهرداری شاخه ها ی درختان را هرس کند

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe