Sunday, September 18, 2011

Aydin Aghdashloo آیدین آغداشلوشنبه 26 شهریور 90 شهر کتاب مرکزی میزبان نقاش بزرگی بود که به ارائه بعضی نقاشی های زیبای او پرداخته شد. آیدین آغداشلو در دیدار با دوستداران خود در شهر کتاب مرکزی  به گپ و گفت با آنان پرداخت و سپس داستان زندگی اش را با آن لحن مطبوع و طنازانه خود بیان کرد.پس از صحبت هایش که در زیر لینکش آمده او به پرسش های حاضران پاسخ گفت, فردی در مورد شمیم بهار از او سوال کرد. آیدین آغداشلو با تاسف گفت که نسل شما متاسفانه از فردی چون شمیم بی بهره است. شمیم روشنفکری است که خود انزوایش را انتخاب کرده البته به دلیلی غیر شخصی ! او کمتر کسی را به حضور می پذیرد و حتی وقتی من در محفلی از او اسم می برم او رابطه اش را با من یکماه قطع می کند حالا آنقدر از او حرف می زنم که دیگر از دست من ناراحت نباشد فقط می توانم بگویم متاسفم که امروز او هست و نیست .No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger