Sunday, September 11, 2011

Slum dwellers in tehran
اینجا محله شارق ب منتهی به خیابان دماوند تهران است, امروز به مدرسه ای دخترانه برای گفتگو با مدیرش رفته بودم که ایشان گفتند خوارکت است حتما شکارش کن, اینجا را شهرداری برای افغانی هایی ظاهرا تدارک دیده بود که اسکان یابند حالا مقداری تخریب شده  و قرار است بعدها اتوبان امام علی از اینجا رد شود اما متاسفانه در آن چند آلونک افغانی معتاد سرنگی رفت و آمد می کنند و شبها امنیت این محله جالب نیست


No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe
    Balatarin
    Powered By Blogger