Monday, August 18, 2008

dr. mosadegh مقاله دین و دولت دکتر مصدقدین و دولت

قرارداد یعنی تسلط دولت مسیحی بر دولت مسلمان و به زبان وطن پرستی اسارت ملت ایران، عقیده ما مسلمین این است که حضرت رسول اکرم و پیغمبر خاتم (ص) پادشاه اسلام است و چون ایران مسلمان است لذا سلطان ایران است و بر هر ایرانی دیانتمندی و هرمسلمان شرافتمندی فرض است که در اجراء فرموده پیغمبر خدا که می فرماید:<<>> از وطن خود دفاع کند اگر فاتح شد عالم دیانت و ایرانیت را روحی تازه دمیده و چنانچه مغلوب و مقتول شد در راه خدا شربت شهادت را چشیده است و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون.

آقای وثوق الدوله در تمام ادوار زمامداری خود ضربه مهمی به اخلاق مملکت وارد نمودند. اخلاق حافظ نظام اجتماعی است چنانکه جاذبه حافظ نظام عالم است. خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله منحصر بعثت خود را اتمام مکارم اخلاق می شمارد بعثت لا تمم مکارم الاخلاق. وقتی بزرگترین بعثت ها نتیجه اش تتمیم اخلاق کریمه باشد البته حاکی است که کلیه هادیان دنیا ثمره وجدوای منحصرشان همین بوده است آیا یک نظر اجمالی به کلیه کتب آسمانی و کلیه قوانین الهی در هر عصر و زمان این اصل را نشان نمی دهد و آیا تضییع و فساد اخلاق عمومی مخالفت بیش با تمام ادیان نیست؟ و آیا به واسطه فساد اخلاق، احزاب اجتماعات همان احزاب و اجتماعاتی را که همیشه با اختلافات مرامی در مقابل منافع عمومی و وطنی و دینی کمثل نفس واحد استادگی کردند، متلاشی ننمودند؟

هرکس می داند که حکومت داشتن در یک ده خراب بهتر از اسارت در یک مملکت آباد است بنابراین هر ایرانی که دیانتمند است و هرکسی که شرافتمند است تا بتواند باید روی دو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسلیم هیچ قوه ای نماید که یکی از آن دو اصل اسلامیت است و دیگری وطن پرستی.

و امروز در مملکت ما اصل اسلامیت اقواست زیرا یک مسلمان حقیقی تسلیم نمی شود مگر این که حیات او قطع شده و برای جلب این قبیل مسلمین است که دول مسیحی در پایتخت های خود مسجد بنا می نمایند. ولی یک متجدد سطحی و بی فکر را می توانند به یک تعارفی تسلیم نمایند. اصل اسلامیت و اصل وطن پرستی با هم متباین نیست و نسبت بین آن دو از نسبت اربعه عموم خصوص مطلق است، یعنی هر مسلمان وطن پرست است چه، حب الوطن من الایمان. ولی می شود وطن پرستی، مسلمان نباشد همچنانی که ممالک غیر مسلمان روی این اصل وطن خود را حفظ می نمایند.

ای نمایندگان چشم ملت ایران سیاه شد بس که از بعضی رجال خطاکاری و خیانت دیده , ای برگزیدگان همان چشم از انتظار سفید شد، از بس محاکمه رجال وطن فروش را ندید، در مملکتی که مسئولیت وزراء نمودی بس بود و در مملکتی که اهلش این درجه فراموشکارند از خائنین، خیانت به همه سرایت می نماید، مصالح مملکت و منافع ملت و ناموس جمعیت فدای اغراض و قربان کیسه اشخاص می شود. در مملکتی که ریسمان دزد تعقیب می شود ولی وزراء با وسایل زبردستانه خود را از مجاورت معاف می نمایند، مشروطیت چون جسم بی روانی است که به مرور طعمه و حوش و طیور شود. مسئولیت وزراء وقتی تحقق دارد که مجلس شورای ملی اقدامات عملیات هر وزیر را که منافی مصالح جماعت است تعقیب نماید.

این دفعه سوم است که آقای وثوق الدوله بواسطه عملیاتشان از صحنه سیاست دور شده و باز پاک می شود.

دوره ششم مجلس شورای ملی

نطق مفصل و مشروحی که در اطراف قرارداد 1919 ایراد و به عاقدین آن حمله می نماید

زنده باد دکتر محمد مصدق

همانطور که مشاهده می کنید در پست قبل که عکسی از این روزنامه را گذاشته بودم هوایی شدم تا به مناسبت کودتای تلخ 28 مرداد و به پاسداشت دکتر مصدق بروم باز روزنامه های قدیمی را بگردم و از رو روزنامه این مقاله مصدق را بنویسم و بعد تایپش کنم ( چون آن قدر روزنامه داغان بود که نمی شد پای رایانه آورد) تا شما عزیزان ایرانی ان را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این مقاله چاپ شده در هفته نامه جنبش 13 اسفند 1357 است

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe