Monday, August 18, 2008

MOSADEGH آیا مصدق مردم باور بود یا عوام فریب؟


آیا مصدق مردم باور بود یا عوام فریب؟

بياني هست كه امروز به شدت تبليغ مي‌شود و آن اين است كه مصدق نيز مانند احمدي‌نژاد، فردي پوپوليست بود. زيرا از حضور مردم در عرصه طرفداري مي‌كرد. من اين بيان را بيان "ضد پوپوليسم" مي‌نامم.


اما پوپوليسم كه امروزه به منزله‌ي فحش سياسي به كار مي‌رود، در تاريخ علوم سياسي هرگز واژه‌ي بدي نبوده‌است. اين واژه به معناي مردم‌باوري است و با دماگوژي يا عوامفريبي، تفاوت‌هاي بنيادين دارد. اما ضدپوپوليسم‌ها، با استفاده از منطق صوري تقلبي بزرگ مي‌كنند و اين دو مفهوم را به جاي هم به كار مي‌برند. واقعيت اين است كه دماگوژي (عوامفريبي)، حتا در ضديت با پوپوليسم است. اگر كسي به مردم باور دارد، چرا بايد آنها را بفريبد؟


به بهانه سالگرد 28 مرداد کودتایی که منجر به سرنگونی دولت مردمی مصدق شد روزنامه های قدیمی را تورقی کردم و ازشان اسکن گرفتم تا عکس دکتر محمد مصدق این مرد ملی گرا و دلسوز را در فتوبلاگ قرار دهم.
متن بالایی هم عنوان یه مقاله زیباست که در سایت ادوار نیوز هم گذاشته شده بود منتها من از منبع مطلب را برداشتم و لینکش را اینجا گذاشتم. یوالی که این روزها ذهن ما را ممکن است اذیت کند این است که آیا مصدق مردم باور بود یا مردم فریب؟

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe