Wednesday, August 27, 2008

cruse کوزه هایی به شکل هنرمندان ایرانیاین کوزه ها که می بینید در روستایی قرار دارد که غار علی صدر در این روستاست. نقش هایی از هنرمندان زن ایرانی مثه لیلا حاتمی و کتایون ریاحی را بر کوزه ها کشیده اند تا تنوع و جذابیتی به خریدن این کوزه ها از سوی مشتریان نشان داده شود. امیدوارم از این عکس های کوزه خوشتون اومده باشه

No comments:

Post a Comment

my favorite pictures

    Share/Save/Bookmark
    Subscribe